ODNĚTÍ ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ODNĚTÍ ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Odnětí ze zemědělského půdního fondu

 

Základní informace:

Odnětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) je nutné, má-li být dotčena zemědělská půda k nezemědělským účelům.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Investor, nebo ten kdo má plnou moc k zastupování investora.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

K odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely musí investor požádat o souhlas s odnětím půdy ze ZPF.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti, spolu s příslušnými podklady

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- údaje katastru nemovitostí, které jsou navrhovány k odnětí ze zemědělského půdního fondu a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy (zpracované katastrálním úřadem) doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence. - výpis z katastru nemovitostí (současného vztahu zpracovaný katastrálním úřadem.) s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům. - vyjádření vlastníků dotčených pozemků, popřípadě jejich nájemců k navrhovanému odnětí. - výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, nejde-li o odnětí při kterém se odvody nepředepisují. - plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním (osázením dřevinami nebo keři) či zřízením vodní plochy.
- předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití.
Součástí odnětí jsou i zpevněné plochy, terasy, přístupové a příjezdové komunikace, bazény atp.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Odbor životního prostředí – k stažení zde

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ