ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU DLE § 18 VODNÍHO ZÁKONA | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU DLE § 18 VODNÍHO ZÁKONA

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu dle § 18 vodního zákona

 

Základní informace:

Vyjádření se vydává  ke stavbám, zařízením, nebo jiné činnosti, které mohou   ovlivnit vodní poměry, kvalitu nebo množství povrchových a podzemních vod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická nebo právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel si vyzvedne  žádost na předtištěném formuláři.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti, kterou doložíte situačním nákresem s popisem a zakreslením záměru, stanovisko správce povodí, dosud vydaná povolení

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

viz výše

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Odbor životního prostředí – k stažení zde

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Bez poplatků.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých případech rozhodne vodoprávní úřad do 60 ti dnů od zahájení řízení, ve složitých případech do 90 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č.254/2001 Sb., § 18, o vodách  ( vodní zákon), v úplném znění.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ